vika vinter

STANDS
Ønsker ditt lag og forening å vise dere frem eller fortelle hva dere gjør?
Lag og foreninger står GRATIS på Vikasenteret!
Ta kontakt med senterkontoret ved Vikasenteret for mer info.

Senterkontoret; tlf 977 25 037